ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นางสาวเมริสา พรมสมบัติ (เมย์) นางสาวพิไลวรรณ ดีหลิว (อ้ […]

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการประมง ขอแสดงความยินดี กับ ย […]

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เ […]

ตัวแทนนักศึกษา 2 ทีม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทีม ชูก้า ชูก้ารูน และ ทีม ปลิงกาหมาด ณ ลิบง เข้าร่วมกิจกรรม Coaching Camp โครงการ Startup Thailand Leauge 2024
Highlights | ข่าวการศึกษา

ตัวแทนนักศึกษา 2 ทีม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทีม ชูก้า ชูก้ารูน และ ทีม ปลิงกาหมาด ณ ลิบง เข้าร่วมกิจกรรม Coaching Camp โครงการ Startup Thailand Leauge 2024

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีและขอ […]

ประชุมหารือและกำกับติดตามการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ประชุม

ประชุมหารือและกำกับติดตามการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี มหาวิ […]

ประชุมเพื่อวางแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)
ประชุม

ประชุมเพื่อวางแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ประธ […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “Coastal Biodiversity for Sustainable Development Goals Workshop”
Highlights | กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “Coastal Biodiversity for Sustainable Development Goals Workshop”

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์แ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กับ คณะเกษตรศาสตร์
ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กับ คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

board meeting
ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ 1/2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดประชุมคณะกรรมการป […]

horse crab
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ท้องทะเล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานัก […]

Bohin's Farmstay
Highlights | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รางวัลและผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด “บ่อหินฟาร์มสเตย์“ อ.สิเกา จ.ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

oysters
Highlights | กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยการเพาะพันธุ์หอยทะเล     

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทน อธิการบดีมห […]

sea
Highlights | กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ร่วมประชุม หารือ ติดตามระบบสูบน้ำจากทะเล ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีมหาวิ […]

ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความชื่นชมและความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความชื่นชมและค […]

house
ประชุม

ประชุมหารือการดำเนินการทุนการศึกษาและการเยี่ยมบ้านออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

sci3
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หัวข้อ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ”

นางสาวจริยา ชำนาญนา และนางสาวศุภรัตน์ คงโอ นักวิทยาศาสต […]

teacher
ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงครั้งที่ 1/2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเข […]

stui
ข่าวการศึกษา | ประชุม

ประชุมติดตามการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจ […]

money-1
ประชุม

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

last day
Highlights | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี […]

Q 3
Highlights | ข่าวการศึกษา | รางวัลและผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นางสาวนราวดี หยีสัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีและชื […]

Songkran 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เติมเต็มความสุขใจ ในครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป […]

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มทร.ศรีวิชัย
Highlights | ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มทร.ศรีวิชัย

8 FacebookFacebookXTwitterLINELine

EdPEx
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 – 2570” ครั้งที่ 4 หมวด 3 ลูกค้าและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

online
ข่าวประชาสัมพันธ์

Live RUTS society ถาม – ตอบ คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Live RUTS society ถาม – ตอบ คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ […]

congratulations-1
Highlights | กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2566”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผ […]

japan
Highlights | ข่าวการศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “Next-generation agriculture, forestry and fisheries experience program in Kochi” ภายใต้ Sakura Science Program ณ เมือง Kochi ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวกุลณัฐ ด้วงรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวอภิ […]

Model
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะเชิงธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ด้วยแนวคิดยุคใหม่และออกแบบจำลองธุรกิจ(Business Model)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

Academic line
ประชุม

บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

estimate
ประชุม

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2567

อาจารย์ปรีดา เกิดสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด […]

marine-1
Highlights | ข่าวการศึกษา

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการประมง ขอแสดงความยินดี กับ ย […]

Google Workspace
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมอบรมโครงการ Google Workspace For Education Plus สำหรับอาจารย์ เเละบุคลากร มทร.ศรีวิชัย

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเท […]

EdPEx
ประชุม

ประชุมจัดทำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567 – 2570 หมวด 2 : กลยุทธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

Education
Highlights | กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุ […]

money
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้การต้อนรับ บุคลากรจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

marine
Highlights

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการประมง ขอแสดงความยินดี กับ ย […]

website
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ รองรับการจัดการองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ” รุ่นที่ 2 

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโคร […]

Workspace
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม Google Workspace For Education Plus สำหรับอาจารย์ เเละบุคลากรทางการศึกษา

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใ […]

congratulations-aq
Highlights

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการประมง ขอแสดงความยินดี กับ ย […]

congratulations
Highlights

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการประมง ขอแสดงความยินดี กับ ย […]

Mobile Application
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการพัฒนาทักษะบุคลากรสำหรับการเรียนรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมเเละประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ด้วยสถาปัตยกรรมบริการขนาดเล็ก (Microservice Architecture)

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงกา […]

เรียนรู้ภาคสนามของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ณ อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Highlights | ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ภาคสนามของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ณ อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักศึกษา […]

5ss
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส พลัส ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย รับการต […]

Shrimp baby care
Highlights | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาหลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล เรียนรู้กระบวนการอนุบาลลูกกุ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิช […]

5 s plus
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day” รองรับ 5 ส Plus สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สร้างสรรค์/นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม/สวยงาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเข […]

OIT
ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

รองศาสตาจารย์ ดร.วรรธนพร ชีววฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการดี มหา […]

marine animal cultivation
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทำกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม รายวิชาหลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยา […]

meeting
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ประชุม ติดตามการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิท […]

smaeliyah Foundation School
บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ จ.ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

ratsadanu
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมจัดนิทรรศการ Open house นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด […]

โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ
APPs | ข่าวประชาสัมพันธ์ | นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง แนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

durable articles
ประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนควาามต้องการครุภัณฑ์ และแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]

nayongwittayakom school
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “เปิดบ้านวิชาการ ลานคนดี เวทีคนกล้า” N.Y.Open House เรียนดี มีความสุข ครั้งที่ 1

อาจารย์นิคม อ่อนสี นางสาวปราณี อยู่เด็น นางสาวกนกวรรณ จ […]

ทุนพระกนิษฐา
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับหัวหน้าโครงการ “ลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุนทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพในแต่ละภูมิภาค (ภาคใต้)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเ […]