ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครอบครัวใหญ่ ในอ้อมแขน คณะวิทย์ฯประมง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งกิจกรรมช่วงบ่ายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้เข้าพบคณาจารย์ในแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำบุคลากรในงานวิชาการและวิจัย งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

และมีการแนะนำการเข้าใช้งาน E-service ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ นักวิชาการศึกษา แนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จากนั้น นักศึกษาทุกท่านได้พบอาจารย์ประจำสาขา/หลักสูตร และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แผนรับ 4 ปี และแผนรับเทียบโอนผลการเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ห้อง ร 1310 3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง ร 1302

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน เข้าสู่ครอบครัวใหญ่ ในอ้อมแขน คณะวิทย์ฯประมง มีนกรรุ่นที่ 34