นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ซึ่งในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

และมี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสถานที่ในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการรับรู้เรื่องกฎระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง และกิจกรรมสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 และกิจกรรมในช่วงบ่ายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้เข้าพบคณาจารย์ในแต่ละสาขา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================