สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ร่วมกับองค์การสะพานปลา มอบทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา ประเภทเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี 2567 ให้แก่บุตรของชาวประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย นางวลัยพร สงเสน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนการศึกษา และนางสาวกัญญาณัฐ กำจร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้ารับทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา ประเภทเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี 2567 จำนวน 15,000 บาท ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายธันยากร กลับดี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567