คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และคณะครู ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมความร่วมมือทางวิชาการ

ดร.ขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พร้อมด้วย นายบัณฑิต หมื่นบาล รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง