• ภาษาไทย
    • English

รางวัล

มอบถ้วยรางวัล Bronze Award

 

นศ.คณะวิทย์ประมง คว้า 2 รางวัลการนำเสนอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะฯ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 14 ดังนี้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

คุณค่าของครู The Values of Teachers

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ผ่องศรี พัฒนมณี อาจารย์จากสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลประเภทครูผู้เป็นต้นแบบของนักบริการวิชาการรับผิดชอบต่อสังคม, ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลประเภทรางวัล ประเภทหน่วยงานต้นแบบของนักบริการวิชาการรับผิดชอบต่อสังคม, และอาจารย์เตือนใจ ปิยัง

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561

บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 20 ราย รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2561 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว

อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเห็ดเสม็ดในน้ำเกลือและอนุสิทธิบัตรปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง

Thailand Research Expo 2018

ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ และเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเพียงสองศูนย์ในภาคใต้ เข้ารับป้ายศูนย์วิจัยชุมชนจากรองนายกรัฐมนต

รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เอนก สาวะอินทร์ อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทบุคคลทั่วไป นักวิจัย อาจารย์ สาขาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสังคม จากผลงาน "ECO-Bi0gas Systems [EBS] หรือ ระบบก๊าชชีวภาพแบบประหยัด" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลครั้งที่ 10 และประชุมระดับนานาชาติครั

ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งโรจน์ นวนศรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งโรจน์ นวนศรี นักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 57 โดยพุทธสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง 13

เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมรกต สุขเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานทา