• ภาษาไทย
    • English

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

วิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปี พ.ศ.2563

 

วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

 

รายการรอบรั้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ภาษาไทย)

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ภาษาอังกฤษ)

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ภาษาไทย)

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ภาษาอังกฤษ)

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ภาษาจีน)