• ภาษาไทย
    • English

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปี พ.ศ.2565  (ภาษาไทย)

 

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปี พ.ศ.2565  (ภาษาอังกฤษ)