• ภาษาไทย
    • English

รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เอนก สาวะอินทร์ อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทบุคคลทั่วไป นักวิจัย อาจารย์ สาขาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสังคม จากผลงาน "ECO-Bi0gas Systems [EBS] หรือ ระบบก๊าชชีวภาพแบบประหยัด" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลครั้งที่ 10 และประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ณ โรงเเรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา