• ภาษาไทย
    • English

อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเห็ดเสม็ดในน้ำเกลือและอนุสิทธิบัตรปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง