• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ

 

 

                                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

                                                   ที่อยู่ :                 179 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

                                                   เบอร์ติดต่อ :         081-958-3057  งานวิชาการและวิจัย

                                                                            081-956-3708  งานพัฒนานักศึกษา

                                                                            081-894-3406  งานบริหารและวางแผน