• ภาษาไทย
    • English

นศ.คณะวิทย์ประมง คว้า 2 รางวัลการนำเสนอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะฯ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 14 ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาว กรกนก ทองศรี เรื่อง การปรับปรุงการหมักไตปลาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไตปลาพร้อมปรุง อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ศ.สุแพรวพันธุ์ โลหะลักษณาเดช สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย ได้แก่ นายกาศฎา แก่นศิริ เรื่อง ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของกุ้งขาววานาไม อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อุทร เจริญเดช  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ