• ภาษาไทย
    • English

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS