• ภาษาไทย
  • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560

  Registration For Tropical Aquaculture Workshop: 30 May - 8 June 2017

   

   

  Registration For International Workshop on Tropical Marine Ecosystem: Mangrove and Seagrass Habitats on 29 June - 8 July 2017

   

   

  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560

  ประกาศ : ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา