• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน -

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 @26/08/59

รับสมัคร ทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 @16/8/59

 

แจ้งรายละเอียดการสมัครเรียน / สอบธรรมศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน " ITU Telecom World 2016 "

 

ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเรียนปรับพื้นฐาน พ.ศ.2559

 

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 5

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 5 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์

เปิดใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)เวอร์ชั่นใหม่