• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ - วารสาร "วิทยาศาสตร์ มข."

 

ขอเชิญชมเทป รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ เรื่อง การเพาะเลี้ยงหอยนางรม

ด้วยสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ ได้ออกอากาศรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่วง เกษตรฮอทนิวส์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ขอเชิญชมเทป รายการคุยโขมงบ่าย ๓ โมง เรื่อง การเพาะเลี้ยงหอยนางรม

ด้วยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 (MCOT)ได้ออกอากาศรายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง เรื่อง การเพาะเลี้ยงหอยทางรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๖