• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิิทนการศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ

จดหมายข่าว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง : ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2559

 

ประกาศ : การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกษณฑ์ทหาร) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อ : ค่ายนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ต้นกล้าอันดามัน รุ่นที่1)

 

ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 และ 19 กันยายน 2559

ประกาศ : การดำเนินงานจัดตั้งบริษัทประชาสรัฐสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

แจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน -

ตรวจสอบ รายชื่อบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - อ่าน-