• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live โดยศิษย์เก่าคณะฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

 

 

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

 

 

คลิกดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

 

สมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (29/04/2564)

 

 

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 

 

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

ประกาศ : รับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564(18-03-2564)

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : รับสมัครบุคคลจ้างบริการ 2 อัตรา

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : รับสมัครบุคคลจ้างบริการ  2 อัตรา    (คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง)  (ลงประกาศ 15 มีนาคม 2564) 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2 เพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

 

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2