• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

ตารางกิจกรรมโครงการการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2566

 

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2565

 


ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่  10 - 24 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศ : ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี กองทุนเพื่อการศึกษาคณะวิทย์-ประมง ประจำปีการศึกษา 2565

 

โครงการ การประกวดการสร้างนวัตกรรมเพื่อการนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ จัด6 และ 28 มกราคม 2565

 

 

ประกาศ : ทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษาคณะวิทย์-ประมง ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

 

 

รับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live โดยศิษย์เก่าคณะฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

 

 

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

 

 

คลิกดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

 

สมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (29/04/2564)

 

 

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 

 

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4