• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา @ 7 ก.พ. 2560

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดงานบำเพ็ญกุศลศพ อ.กลมวรรณ โชติพันธ์ ณ เมรุวัดนิคมประทีป(วัดโคกหล่อ)

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 24.00 น.

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 - 24.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แปรอักษรถวายความอาลัย

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ชาวอำเภอสิเกาจัดกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอสิเกา กว่า 2,500 คน ร่วมแปรขบวนอักษร แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จสวรรค

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับสม้คร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประจำปีการศึกษา 2559