• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา"

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศคณะฯ : หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปอบรม สัมมนา ในประเทศ พ.ศ.2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปอบรม สัมมนา ในประเทศ พ.ศ.2560    คลิกที่แนบไฟล์เอกสาร

กำหนดการ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ประกาศ: ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ประชาสัมพันธ์ : พัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี