• ภาษาไทย
  • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2

แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง แนวปฏิบัติการการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  << คลิก

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 *NEW*

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี * New*

 

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

 

  แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

  กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

   

  กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

  ทะเบียนประวัติสมาชิกศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง