• ภาษาไทย
    • English

กำหนดการ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

 

  • กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560  : วันที่ 17 - 19  สิงหาคม 2560