• ภาษาไทย
    • English

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 

 

  • แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ  ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ <<
  • สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์  ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  • สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณี สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2-25 เมษายน 2564 )
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: http://ic3.arit.rmutsv.ac.th


ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย