• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : รับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564(18-03-2564)

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : รับสมัครบุคคลจ้างบริการ 2 อัตรา

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : รับสมัครบุคคลจ้างบริการ  2 อัตรา    (คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง)  (ลงประกาศ 15 มีนาคม 2564) 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2 เพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

 

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

ประกาศ : ผลการพิจารณาตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน

 

ประกาศ : ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ

 

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน

 

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต