• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการค่าย Marine Science Camp ครั้งที่ 3 วันที่ 27-30 มกราคม 2563

 

ประกาศ : ธนาคารขยะ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

 

ขอเชิญร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand New Gen Inventors Awaed 2020" (I-New Gen 2020)

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา

 

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา


ศูนย์ภาษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษาต่างประเทศ บริการหนังสือ สื่อการเรียนรู้DVD/VCDบทสนทนา/ภาพยนตร์ เครื่องเล่น หูฟัง ทีวีLCD

บริการให้คำแนะนำปรึกษาการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และ การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST 

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 24 มิถุนายน 2562

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มาตรการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562