• ภาษาไทย
    • English

ทะเบียนประวัติสมาชิกศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ทะเบียนประวัติสมาชิกศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย << คลิก

บัณฑิตโปรดนำ  >>>    1.รูปถ่ายบัณฑิต 1 นิ้ว จำนวน  2 รูป

                        >>>    2.ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน  200  บาท

                        >>>    3.ค่าสมัครสมาชิกศิษย์เก่า  จำนวน  100  บาท

พร้อมทั้ง           >>>     ภาวะการมีงานทำบัณฑิต ตามลิ้งค์   http://studentwork.rmutsv.ac.th/

หมายเหตุ : กรอกทะเบียนประวัติสมาชิกศิษย์เก่า พร้อมทั้งส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 11  กันยายน 2560  ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560