• ภาษาไทย
    • English

ผลงานนักศึกษา

ทุนการศึกษาองค์การสะพานปลา

 

นักศึกษา คว้ารางวัล “แก้วมณีเมขลา”

 

นางสาวสุภาวดี ชูมี ชั้นปีที่ 3

 

ประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเกียรติยศ

 

Green Youth ประจำปี 2562

 

รางวัลการนำเสนอดีเด่น

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทั้งสามท่านกับรางวัลการนำเสนอดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2 NAVE2020 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี โดยหัวข้อที่นำเสนอผลงานมีดังนี้

ทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก้

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดี​ นายจารึก​ หัวเขา​ นักศึกษา​ชั้นปีที่​ 4​ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์​สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง​ ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก​มูลนิธิเทสโก้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหย่ จังหวัดสงขลา

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ข่าวจาก : ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน

นายจารึก หัวเขา รับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารึก หัวเขา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ณ เทสโก้โลตัส สาขาหาดใหญ่ 1 จ.สงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

1 ใน 10 ปั้นฝันเดอะบันฑิต ปีที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการปั้นฝันเดอะบันฑิตปีที่5 ซึ่งมี ผศ.มาโนช ขำเจริญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังห