• ภาษาไทย
    • English

นางสาวสุภาวดี ชูมี ชั้นปีที่ 3

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอเเสดงความยินกับ  นางสาวสุภาวดี ชูมี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ได้รับรางวัล Silver Award in Fisheries Session ในการนำเสนอหัวข้อ Oocyte structure and reproductive health of the sexually mature Hedgehog seahorse, Hippocampus spinosissimus (Weber, 1913) reared in captivity ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร. ศิลปชัย เสนารัตน์,  ผศ.ดร. ชาญยุทธ สุดทองคง และ ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ พร้อมนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากงานประชุม The 1st international Undergraduate Conference on Agriculture & Life Science (Online Conference) เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS