• ภาษาไทย
    • English

นายจารึก หัวเขา รับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารึก หัวเขา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ณ เทสโก้โลตัส สาขาหาดใหญ่ 1 จ.สงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS/