• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2565

 


ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่  10 - 24 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2565

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่  24 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2565

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2565   (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565)

 

 

ประกาศ : ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี กองทุนเพื่อการศึกษาคณะวิทย์-ประมง ประจำปีการศึกษา 2565

 

โครงการ การประกวดการสร้างนวัตกรรมเพื่อการนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ จัด6 และ 28 มกราคม 2565

 

 

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

 

 

คลิกดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

 

กำหนดการ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (8-9 ก.ค.64)

 

คลิกดูเอกสารแนบ ได้เลย

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 2 กรกฎาคม 2564)

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

ประกาศ : รับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564(18-03-2564)