• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 24 มิถุนายน 2562

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TCAS การรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561