• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

ประกาศ : ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี กองทุนเพื่อการศึกษาคณะวิทย์-ประมง ประจำปีการศึกษา 2565

 

โครงการ การประกวดการสร้างนวัตกรรมเพื่อการนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ จัด6 และ 28 มกราคม 2565

 

 

ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

 

 

คลิกดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

 

กำหนดการ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (8-9 ก.ค.64)

 

คลิกดูเอกสารแนบ ได้เลย

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( 2 กรกฎาคม 2564)

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

ประกาศ : รับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564(18-03-2564)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2 เพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

 

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2