• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2 เพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

 

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 2

 

 

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาแนะแนวสัญจร รอบที่ 1

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 24 มิถุนายน 2562

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น