• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

Registration For Tropical Aquaculture Workshop: 30 May - 8 June 2017

 

 

Registration For International Workshop on Tropical Marine Ecosystem: Mangrove and Seagrass Habitats on 29 June - 8 July 2017

 

 

ประกาศ : ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา @ 7 ก.พ. 2560

รับสม้คร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิิทนการศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ

แจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน -

กำหนดการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน -