• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2565

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2565   (ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565)

 

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon time1_23-9-65.pdf1.28 MB