• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศ เรื่องการปฐมนิเนศนักศึกษาภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ป.โท)

ประกาศ !

ประกาศ การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗

ตรัง: ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ !!  รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา 2558   

ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่าง