• ภาษาไทย
    • English

ผลงานอาจารย์

-

มอบถ้วยรางวัล Bronze Award

 

ครูในดวงใจที่ศิษย์มีความประทับใจ

 

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการประมง ขอเเสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง  อาจารย์ประจำ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเเละผลิตภัณฑ์ประมง ได้รับการยกย่องในฐานะครูในดวงใจที่ศิษย์มีความประทับใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 

 

อนุสิทธิบัตร : ชุดอุปกรณ์ควบคุมฯ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 17237 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณตะกอนสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร 081 – 0934495 หรือ Email: aneak.ene@gmail.com

แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่า สร้างสินค้าชุมชน

ที่มา : ผลงานวิจัยจาก ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์

ข่าวจาก : หนังสือพิมพ์เทคโนโลยีชาวบ้าน

บ้านเมือง : ชิมกันหรือยัง มทร.ศรีวิชัยผลิต “ไข่เยี่ยวม้าทองคำเปลว”

สยามรัฐ : นวัตกรรมถนอมอาหารเวอร์ชั่นใหม่ “ไข่เยี่ยวม้าทองคำเปลว”

สยามรัฐ : สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสังคม

มติชนบท : เห็ดเสม็ดในน้ำเกลือ

Poster Presentation “Highly Commended”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล Poster Presentation “Highly Commended” จากผลงานวิจัยเรื่อง The Study and Development of the Local Fishery Products in Palian River Basin to the Food Standards.

บทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded” จากผลงาน The Study of Sensory Acceptance Nutritional Components and Shelf life of Seasoned Hard Clam (Meretrix casta) with a New Formulation.