• ภาษาไทย
    • English

ครูในดวงใจที่ศิษย์มีความประทับใจ

 

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการประมง ขอเเสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง  อาจารย์ประจำ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเเละผลิตภัณฑ์ประมง ได้รับการยกย่องในฐานะครูในดวงใจที่ศิษย์มีความประทับใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔