• ภาษาไทย
    • English

แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่า สร้างสินค้าชุมชน

ที่มา : ผลงานวิจัยจาก ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์

ข่าวจาก : หนังสือพิมพ์เทคโนโลยีชาวบ้าน