ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการประมง ขอแสดงความยินดี กับ ยินดีต้อนรับ นางสาวนฤพร ศรีไทย โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล