มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.00น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา