• ภาษาไทย
    • English

สีประจำคณะ

 

สีประจำที่เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คือ " สีเทาเงิน " 

                      

 

รหัสสี :   #a1a1a1

สีเทา :    มาจากพื้นท้องทะเล อันเป็นที่ตั้งของคณะฯ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน

สีเงิน :    มาจากสีของเกล็ดปลาทะเล ที่สะท้อนแสงแวววาว มองดูแล้วสวยงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่จัดการเรียนการสอนด้านประมง