• ภาษาไทย
    • English

ต้นไม้ประจำคณะ

ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้แก่ ต้นเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendron Linn.var.minor Duthie) เสม็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กเปลือกมีสีขาว นิ่ม เมื่อลอกออกมาจากลำต้นลักษณะเป็นแผ่นกระดาษใบรูปยาวโค้งและมีจุดของต่อมน้ำมัน ดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมเป็นกระจุก เป็นช่อยาว มีสีนวล เสม็ดขาวเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก และดิน ที่เป็นกรด