Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

รศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดชมหกรรมวิจัย 2561EMSCS12รับสมัครนักศึกษา วข.ตรังแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการวิจัย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับโครงการ The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำกัด Thai PBS

 

 

 

The Senior รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำกัด ตอนที่ 4 รุ่นใหญ่หัวใจวี้ดบึ้ม ตอนที่ 2 โดยนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง