Get Adobe Flash player

น้อมส่งเสด็จ

    

Asst.Prof.Dr.Prasert Tongnunui

Dean

Faculty of Science and Fisheries

Technology

   

Download

              

    

                ท่านสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                              

                           และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง                                                                                                               

                                  ร่วมบันทึกรายการเดินหน้าประชารัฐ  ตอน  วิจัยนำพาประเทศสู่ " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "