• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 *New*

กำหนดการ: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันฑ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กำหนดการโครงการฝึกทักษาวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแก้ไขปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2

แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง แนวปฏิบัติการการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  << คลิก

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 *NEW*