• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 24 มิถุนายน 2562 *์NEW*

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง * New*

มาตรการป้องกันภายในเพื่อป้องกันการทุจริต *New*

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 * New*

แจ้งกำหนดการ การตัดชุดครุย ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ค่ายนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล : หนังสือพิมพ์มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน

New >> การใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX และการสอบวัดระดับ