ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เทียบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการประมง ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นางสาวจรรยา เพ็ญเกิด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เทียบโอน)