คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 145 คน และคณะครู 15 คน ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่:
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php