• ภาษาไทย
    • English

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ-ออกนอกสถานที่

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ-ออกนอกสถานที่

สแกนหรือคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 

คู่มือการปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการใช้งาน

สแกนหรือคลิกเพื่อดูเอกสารคู่มือ 

คู่มือการให้บริการ

สแกนหรือคลิกเพื่อดูเอกสาร 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

สแกนหรือคลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

 

สถิติผู้รับบริการ

สแกนหรือคลิกเพื่อดูสถิติ