• ภาษาไทย
  • English

ผศ.สุนันทา ข้องสาย


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Sunanta Khongsai
ชื่อภาษาไทย        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
ตำแหน่งด้านบริหาร     : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Ta047@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท     วท.ม.    เคมีเชิงฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 • ปริญญาตรี    วท.บ.    เคมี               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เคมี
 
ประสบการณ์การสอน
 • เคมีพื้นฐาน, หลักเคมี, เคมี 1, เคมี 2, เคมีสำหรับวิศวกร, เคมีวิเคราะห์, เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เคมีเชิงฟิสิกส์, หลักการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ, การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม, เคมีเครื่องสำอาง, เคมีในชีวิตประจำวัน, คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์, เคมีสิ่งแวดล้อม, 
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • พฤกษเคมี
 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
 • ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล/สารสกัดจากพืชสมุนไพร/สารสกัดจากพืชป่าชายเลน
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Vittaya, L., Khongsai, S., Ui-eng, J. Chalad, C. and Leesakul, N. 2019. Effect of total phenolic and flavonoid content of Ampelocissus martini on radical scavenging and antibacterial activities. Agriculture Natural Resources. 53. 154 – 160.
 • Vittaya, L., Aiamyang, S., Ui-eng, J., Khongsai, S., & Leesakul, N. 2019. Effect of Solvent Extraction on Phytochemical Component and Antioxidant Activity of Vine and Rhizome Ampelocissus martini. Science & Technology Asia. 24(3). 17 - 26.
 • Charoendat. U, Khongsai, S., Vittaya, L. and Tep-Ubon, C. 2019. Antibacterial Activity of Caulerpa racemosa var. corynephora Crude Extracts against Pathogenic Bacteria of Aquatic Animals. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal. 11(1) : 30 - 40.
 • Khongsai, S, Charoendat. U and Chalad, C. 2017. The Performance of Caulerpa racemosa Extracts on Inhibition of Some Pathogenic Skin Bacteria. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal. 9(1) : 68-75.
 • Khongsai, S and Onthong, U. 2017. Fuel Properties of Briquettes From Nypa  fruticans Cigarette Manufacturing Waste. 467 - 473. In 27th Thaksin University National Conference, 3rd- 6th May 2017. BP Samila Beach Hotel, Songkla, Thailand.
 • Khongsai, S., Porrawatkul, P., Pimsen, R., Saengsane, N. and Teppaya, N. 2016. Simple Naked-eye Detection of Al3+ ion Using Flowers Extract of Hibiscus rosa-sinensis L. Wichcha Journal. 35(1). 92 - 102.
 • Khongsai, S. and Chalad, C. 2015.  Effect of Caulerpa Racemosa Extracts on Inhibition of Some Skin Pathogenic Bacteria, p. 338. In 5th Internation Fisheries Symposium, 1st-4th December, The Gurney Hotel, Penang, Malaysia.
 • Khongsai, S. and Chalad, C. 2015.  Efficiency of Ricinus communis L. Seed Extracts on Inhibition of Some Skin Pathogenic Bacteria, p. 63. In 6th Rajamangala University of Technology Internation Conference, 1st-3rd September, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima, Thailand.
 • Masung, R., Sawaengchop, S., Poomithaksinakul, S., Chootan, J., Pongmanawut, P. and  Khongsai, S. 2015. Study on Antioxidant Existence in Mangrove Forests. In Proceeding in Thailand - Japan Student Science Fair 2015. 1-3.
 • Khongsai, S. and Chalad, C. 2014. Antibacterial activities of the crude extract of Acrostichumaureum L. growing at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Research Journal (Special Issue). 5: 363 - 368.
 • Vittaya, L., Chalad, C., Khongsai, S. and Ritthiwigrom, T. Effect of solvents on total phenolic compounds and antibacterial activity of Ceriops tagal extracts.In The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty, 6 - 8 May 2014, Moevenpick Resort&Spa Karon Beach Phuket, Thailand.
 • Vittaya, L., Chalad, C., Khongsai, S. and Ritthiwigrom, T. Phytochemical Screening, Total Phenolic Content and Antibacterial Activity of Derris trifoliate extracts. In The 8th Botanical Conference of Thailand, 2 - 4 April 2014, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai. Thailand.
 • Khongsai, S. Phytochemical Constituents and Total Tannins of Acrostichum aureum L. Leaves. In The 8th Botanical Conference of Thailand, 2 - 4 April 2014, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai. Thailand.
 • Khongsai, S. and Chalad, C. 2013. Antibacterial activities of the crude extract of Acrostichum aureum l. growing at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus. 465. In 5th Rajamangala University of Technology National Conference, 15th-16th July, Bangkok Convention Center, Centara Grand Hotel, Central World, Bangkok, Thailand.
 • Khongsai, S. 2013. 2013. Antioxidant Activity of Acrostichum aureum L. Leaves Extract. In 10th Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University National Conference, 5th - 7th December 2013. Nakornpratom. 2288 – 2295.
 • Khongsai, S., Chalad, C. and Na - Ranong, S. 2012. Sulfur Dioxide Emission from Nypa Fruitcans ,s Leaf Curing. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal. 4(2): 23 - 30.
 • Chalad, C. and Khongsai, S. 2012. Microorganisms and Aflatoxin in Food Sold in Trang Province. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal. 4(2) : 56 – 69.
 
ตำรา หนังสือ
 • ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง