• ภาษาไทย
  • English

ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dr. Luksamee Vittaya
ชื่อภาษาไทย        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษมี  วิทยา
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             :  089-653-9180

EMAIL         : nokluksamee@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก    ปร.ด.    เคมี                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 • ปริญญาโท     วท.ม.    เคมีอนินทรีย์           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 • ปริญญาตรี     วท.บ.    เคมี                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เคมีโคออร์ดิเนชันของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชัน

 • การสังเคราะห์สาร การแยกสารและการยืนยันโครงสร้างโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี

 • การสกัดสารสำคัญ การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นจากพืชธรรมชาติและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง  
 
ประสบการณ์การสอน
 • 02022003 เคมีทั่วไป  02022004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  02022008 เคมีอินทรีย์  02022009 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  02223201 เคมีอินทรีย์ 1  02223202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1  02222301 เคมีอนินทรีย์

 • 02222302 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์   02226203 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ   02226204 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ  01024115 เคมีสำหรับวิศวกร  01024116 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

 • 02228401 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม  02228403 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม    01223406 เคมีของน้ำมันหอมระเหย  02022001 เคมีเบื้องต้น  02022001 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  02022007 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

 • 02223002 เคมีอินทรีย์   02223003 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์    02221002 หลักเคมี  02221003 ปฏิบัติการหลักเคมี

 
งานวิจัยที่สนใจ
 • ค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นโดยวิธีทางเคมี เพื่อแสดงการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสัตว์น้ำ และเพื่อเสริมภูมิต้านทานกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
  • Vittaya, L., Khongsai, S., Ui-eng, J. Chalad, C. and Leesakul, N. 2018. “Effect of total phenolic and flavonoid content of Ampelocissus martini on radical scavenging and antibacterial activities”, Agr. Nat. Resour., xx(xx), xxx-xxx. (accepted)
  • Vittaya, L., Leesakul. N, Saithong.,S, Phongpaichit, S., Chumponanomakun, P, Boonprab, T, Chainok, K and Tantirungrotechai, Y.  2017. “Synthesis, characterization, and biological studies of novel Ni(II) and Zn(II) complexes with 5-chloro-2-(phenylazo)pyridine”, Scienceasi., 43(3), 175-185.
  • Vittaya, L., Leesakul, N., Saithong, S. and Kittipong, C. 2015. “Crystal structure of dichloridobis[2-(phenyldiazenyl)pyridine-kN1]zinc”,  Acta Cryst., E71, m201-m202.
  • Vittaya, L., Leesakul, N.,Pakawatchai,C., Saithong, S. and Hansongnern, K. 2012. “Bis[5-chloro-2-(phenyldiazenyl-kN2)pyridine-kN]bis(thiocyanato-kN) iron(II)”, Acta Cryst., E68, m555-556.
  • Hansongnern, K., Sahavisit, L. and Pakawatchai, C. 2005. “Crystal structure of Bis(5-Chloro-2-(phenylazo)pyridine) dichlororuthenium(II)” Anal. Sci., 24, x52-x53.
  • Sahavisit, L. and Hansongnern, K. 2005. “Synthesis, spectral studies and electrochemical properties of ruthenium(II) complex with the new bidentate ligand 5-Chloro-2 (phneylazo)pyridine” Songklanakarin J. Sci. Technol., 27, 751-759.
 • ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 
  • Vittaya, L., Khongsai, S., Ui-eng, J. and Leesakul, N. 2016. “Phytochemical screening, phenolic content and free radical scavenging activity of Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh stem and leaf extracts” Thai Journal of Botany, 9(1): 97-105.
  • Vittaya, L. and Chalad, C. 2016. “Effect of Solvents on Phytochemical Analysis and Antibacterial Activty of Leaf and Bark Extracts from Rhizophora apicalata”, RMUTSV Research Journal 8(1): 31-38.
  • Vittaya, L., Chalad, C., Khongsai, S. and Ritthiwigrom, T. 2014. “Phytochemical Screening, Total phenolic Content, and Antibacterial activity of Derris trifoliata extracts”, Thai Journal of Botany, 6(special Iss): 109-115.
  • Vittaya, L. 2011. “Synthesis and Structural Characterization of Ligand Containing Azopyrimidine Derivative”, RMUTSV Research Journal 3(2): 25-34.
  • Vittaya, L. and Chalad, C. 2011. “Antimicrobial Activity of Ficus hispida Linn. Extract”, RMUTSV Research Journal 3(2): 35-39.

 

ผลงานการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ        

 • ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
  • Vittaya, L., Khongsai, S., Na Ranong, S., Junyong, S and Leesakul, N. 2018. “Radical scavenging activity and total phenolic content of Lumnitzera littorea fruit and flower”, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2018), 7-9 Febraury 2018, International Convention Center, Hat –Yai, Songkkla, Thailand.
  • Vittaya, L., Khongsai, S and Leesakul, N. 2017. “Mangrove plants as potential source of natural antioxidant”, The 2th International Conference on Herbal and Traditional Medicine, 25th-26th January 2015, The Asia Hotel, Bangkok, Thailand.
  • Vittaya, L., dat, U. and Junyong, S. 2016. “Phytochemical screening of various parts of methanolic Bruguiera cylindrica Extracts as potential source of antibacterial agent” 6th International Fisheries Symposium, 31thOctober -2nd November 2016, Phu
  • Vittaya, L., Chalad, C. and Ritthiwigrom, T. 2015 “Antibacterial activity of Rhizophora apiculata Leaves and bark extracts as effected by different solvents”, The 5th International Fisheries Symposium, 1th-4th December2015, The Gurney Hotel, Penang, Malaysia.
  • Vittaya, L. and Chalad, C. 2014. “Phytochemical Screening of Various Extracts of Rhizophora apiculata Bark as Potential Source of Antibacterial Agent”, The 5th Rajamangala University of Technology International Conference Technology and Innovation toward ASEAN, 23rd-25th July, PhraNakhon Si Ayutthaya, Thailand 
  • Vittaya, L., Chalad, C., Khongsai, S. and Ritthiwigrom, T. 2014. “Effect of solvents on total phenolic compounds and antibacterial activity of Ceriops tagal extracts”, The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty, 6-8 May 2014, Moevenpick Resort&Spa Karon Beach Phuket, Thailand.
  • Vittaya, L., Chalad, C., Leesakul, N., Pakawatchai, C. and Saithong, S. 2014. “Synthesis, Molecular Aspect and Antibacterial Activity of Zinc(II) Complex with 2-(Phenylazo)pyridine.” The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 Bridging ASEAN Biochemical Research Communities, 2-3 April 2014, Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand.
  • Vittaya, L., Leesakul, N., Hansongnern, K., Ritthiwigrom, T., Trisuwan, K. 2012. “Synthesis and NMR (1D and 2D) study of [Fe(Clazpy)2(NCS)2” Pure and Applied Chemistry InternationalConference (PACCON2012), 11-13 June 2012, The Empress hotel Chiang Mai, Chiang Mai.
  • Sahavisit, L. and Hansongnern, K. 2006. ”Chemistry of ruthenium(II) complex with 5-Chloro-2-(phenylazo)pyridine”, The 1st PENANG INTERNATIONAL CONFERENCE for YOUNG CHEMISTS, 24-27 May 2006, I Universiti Sains Malaysia.
  • Hansongnern, K., Sahavisit, L. 2005. “Chemistry of isomeric complexes of ruthenium(II) with a new bidentate ligand”, Connect 2005 Chemical Challenges for the 21st Century, 3-7 July 2005, The 12th Royal Australian Chemical Institute (RACI) Convention, Sydney Convention and Exhibition Centre, Darling Harbour, Australia.
 • ผลงานวิจัยระดับชาติ

  • Vittaya, L., Chalad, C., Khongsai, S. and Ritthiwigrom, T. 2014. “Phytochemical Screening, Total phenolic Content, and Antibacterial activity of Derris trifoliata extracts”, 8th Botanical Conference of Thailand, 2-4 April 2014, Chemistry of Department, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai.

  • Sahavisit, L., Hansongnern, K. and Pakawatchai, C. 2006. “Synthesis and Molecular Structure of [Ru(Clazpy)2phen](PF6)2”, The 32th Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October 2006, QUEEN SIRIKIT CONVENTION CENTER (QSNCC), Bangkok, Thailand.                                                   

  • Sahavisit, L. and Hansongnern, K. 2005. “Synthesis, Characterization and DNA-Binding of [Ru(Clazpy)2bpy]2+”, The 31th Congress on Science and Technology of Thailand, 18-20 October 2005, at Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima. Impact Exhibition, and Convention Center, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.

  • Hansongnern, K., Sahavisit, L. 2005. “Synthesis and Characterization of cis-[Ru(Clazpy)2Cl2]”, The fourth PERCH Annual Scientific Congress (PERCH Congress III), 8-11 May 2005, Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.
  • Sahavisit, L. and Hansongnern, K. 2004. “Synthesis and Characterization of [Ru(Clazpy)2Cl2]”, The 30th Congress on Science and Technology of Thailand, 19-21 October 2004, Impact Exhibition, and Convention Center, Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.
  • Hansongnern, K., Sahavisit, L. 2004. “NMR Study of Ruthenium(II) Complexes with 5-Chloro-(2-phenylazo)pyridine”, The third PERCH Annual Scientific Congress (PERCH Congress III), 9-12 May 2004, Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.
  • Hansongnern, K., Sahavisit, L. 2004. “Synthesis and Characterization of ruthenium(II) complexes with 5-Chloro-2-(phenylazo)pyridine ligand”, The 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October 2003, Golden Jubilee ConventionHall, Khon Kean University, Khon Kean, Thailand.
 
ตำรา หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอนวิชา 02-022-003 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)   เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552  อายุราชการ 6 ปี   

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยลัย)  เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  อายุราชการ 3  ปี

 • ตำแหน่งอื่น ๆ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา