• ภาษาไทย
    • English

โควตาพิเศษ รอบที่ 11

ที่สอบผ่านเพราะมีความรู้ แต่ที่ยิ้มอยู่เพราะมีความรัก


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  
-------------------------------------
- สำหรับ ปวช./ปวส. และ ม.6 <โควตาพิเศษ> รอบที่ 11
- สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 มกราคม 2567 ฟรี!ค่าสมัคร
- ประกาศรายชื่อวันที่  5 มกราคม 2567
-------------------------------------
สมัครเรียนได้ที่: https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
เว็บไซต์: https://fishtech.rmutsv.ac.th

"เริ่มต้นอนาคตที่ดี
เริ่มที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย"