• ภาษาไทย
    • English

ประชุมคณาจารย์คณะฯ 2/2566

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม และสโมสรนักศึกษา นำเสนอการจัดโครงการทำบุญวิถีไทย และโครงการกีฬาพาเพลิน เชื่อมสัมพันธ์ รวมพลน้องพี่วิทย์-ประมง ณ ห้อง ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

==================
สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179