• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญชวนนักศึกษาหญิง ชั้นที่ 1 และ 2

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ไม้ฝาด “ขอเชิญชวนนักศึกษาหญิงชั้นที่ 1 และปีที่2”

ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนได้ใน วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

--------------
โปรดแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับวัคซีน
--------------
ที่มา: แผนกกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง